banner_top
Grupa KAIA
 
Change version

Grupa KAIA (Kabul Afghanistan International Airport), sprawująca w okresie od 1 kwietnia do 1 października 2009 r. nadzór nad wojskowo-cywilnym portem lotniczym w Kabulu, zakończyła misję i powróciła do kraju.

Misja zgrupowania KAIA zakończyła się 1 października 2009 r., po 6-miesięcznym pobycie w Afganistanie. Ponad 70 polskich lotników sprawowało kontrolę nad największym i zarazem najważniejszym - z militarnego i politycznego punktu widzenia - portem lotniczym w stolicy Afganistanu, Kabulu, obsługującym dziennie średnio 380 operacji powietrznych. W trakcie swojej misji polski personel zabezpieczył łącznie 56 288 operacji powietrznych.

Ze względu na charakter postawionych zadań, w grupie znaleźli się m.in. kontrolerzy ruchu lotniczego, specjaliści służby inżynieryjno-lotniczej, a także żołnierze Żandarmerii Wojskowej, w tym przewodnicy psów tropiących narkotyki i ładunki wybuchowe, którzy pomagali pododdziałom belgijskim w ochronie lotniska.

Polski personel obsadził większość kluczowych stanowisk w KAIA, mających priorytetowe znaczenie dla zarządzania i funkcjonowania lotniska, ze stanowiskami dowódcy, szefa sztabu i szefa logistyki KAIA na czele. Polacy przejęli odpowiedzialność za kierowanie wojskowymi i cywilnymi operacjami lotniczymi w powietrzu i na lotnisku, koordynowanie ruchu w przestrzeni powietrznej, a także kierowanie kluczowymi strukturami sztabu oraz elementów wsparcia i zabezpieczenia. Zespół polskich saperów odpowiadał za wykrywanie i usuwanie niewybuchów i innych niebezpiecznych materiałów, zagrażających bezpieczeństwu operacji powietrznych oraz całego personelu KAIA.

1 października 2009 r., na międzynarodowym lotnisku w Kabulu odbyła się ceremonia przekazania dowodzenia Kabul Afghanistan International Airport (KAIA) Hiszpańskim Siłom Powietrznym.

***

W skład grupy KAIA, czyli Wojskowego Portu Lotniczego w Kabulu (Kabul Afghanistan International Airport) wchodziło 70 żołnierzy V zmiany PKW Afganistan z ponad 30 jednostek Sił Powietrznych. Dowódcą komponentu był płk pil. Lesław Dubaj, w kraju dowódca 33 Bazy Lotniczej w Powidzu.  Formalnie grupa podlegała dowództwu ISAF. Polacy przejęli odpowiedzialność za Wojskowy Port Lotniczy 1 kwietnia 2009 r. Ich misja trwała 6 miesięcy.

Obsługa Wojskowego Portu Lotniczego liczy ponad 350 etatów, w tym 143 wojskowe. Polacy stanowili tam tzw. lead nation. Ze względu na charakter zadań, znajdowali się w niej m.in. nawigatorzy, kontrolerzy ruchu lotniczego i specjaliści służby inżynieryjno-lotniczej, a także żołnierze Żandarmerii Wojskowej – przewodnicy psów wykrywających narkotyki i ładunki wybuchowe, którzy  pomagali pododdziałom belgijskim w ochronie lotniska.

Do zadań polskich żołnierzy należało zapewnienie:
- kontroli ruchu na lotnisku i w jego rejonie,
- kontroli ruchu lotniczego,
- nawigacji,
- obsługi inżynieryjno-lotniczej,
- ochrony lotniska,
- wykrywania narkotyków i ładunków wybuchowych.

W Kabulu znajduje się główny port cywilno-wojskowy w Afganistanie, obsługujący nawet do 300 startów i lądowań dziennie. Na samym lotnisku rozmieszczonych jest wiele innych instytucji i organizacji, działających w ramach akcji ISAF. Zadaniem polskich żołnierzy była kontrola ruchu na lotnisku i w jego rejonie.

Posłuchaj wywiadu reportera Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego z płk. pil. Lesławem Dubajem