banner_top
Aktualności
 
Change version
Koniec XV zmiany, koniec misji ISAF
04.12.2014
W Afganistanie zakończyła służbę XV Zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego, która jednocześnie zamknęła udział polskich żołnierzy w składzie międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa w Afganistanie.
W oficjalnej uroczystości wziął udział Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki.
4 grudnia podczas uroczystej zbiórki w polskiej bazie „White Eagle” w Bagram miała miejsce uroczystość zakończenia działalności XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie i tym samym zamknięcia udziału polskich żołnierzy w składzie międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa w Afganistanie (ISAF), gdyż XV zmiana była ostatnią zmianą polskich żołnierzy w ramach tej misji w Islamskiej Republice Afganistanu.
W uroczystości w bazie „White Eagle” wziął udział Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki oraz zaproszeni amerykańscy i koalicyjni dowódcy: Dowódca IJC (ISAF JOIN COMMAND) / Zastępca Dowódcy USFOR–A (US FORCES AFGHANISTAN) generał Joseph Anderson, Dowódca TAAC-E (TRAIN ADVISE ASSIST COMMAND) generał Chistopher Bentley, Zastępca Dowódcy C-JTSCC (CENTCOM JOINT THEATER SUPPORT CONTRACTING COMMAND) ds. wsparcia generał Brett J. Mc Mullen. Licznie przybyli też na co dzień współpracujący z polskimi kontyngentem żołnierze i pracownicy innych kontyngentów stacjonujących w bazie Bagram.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 przyjęciem meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Marka Tomaszyckiego.
W swoim przemówieniu generał Tomaszycki podziękował serdecznie żołnierzom XV zmiany za ofiarną i rzetelna służbę. „Dzisiaj mamy szczególny dzień. Dzień, w którym w zasadzie kończymy misję ISAF. XV zmiana pod dowództwem pułkownika Słodczyka postawione zadania wykonała perfekcyjnie. Tak naprawdę dokonaliście prawie całkowitego przegrupowania sprzętu i mienia, likwidację wszystkich spraw związanych z naszą działalnością w ramach misji ISAF, przygotowaliście warunki do tego aby można było płynnie przejść do wykonywania zadań w ramach nowej misji, Resolute Support. Wydawałoby się, że działalność która tutaj prowadziliście nie jest trudna (…) ale tak mogą to oceniać tylko ci, którzy nie znają wartości i nie znają zadań, które wykonuje się na misjach pierwszej i ostatniej (…). Panie Pułkowniku jako dowodzącemu dziękuję i gratuluję. Panie, Panowie wracacie do Polski…” powiedział Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki.
Spotkanie z polskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie „White Eagle” w Bagram, było okazją do wręczenia wyróżnień i podziękowań. Za trudną i niebezpieczną służbę, profesjonalizm podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz godne reprezentowanie Sił Zbrojnych RP na arenie międzynarodowej kilkudziesięciu żołnierzy otrzymało listy gratulacyjne. Generał Tomaszycki wyraził też uznanie wyróżniającym się żołnierzom XV zmiany uhonorowując ich grawertonami i monetami pamiątkowym. Generał Tomaszycki uhonorował za ofiarną i rzetelną służbę medalami Gwiazda Afganistanu amerykańskich żołnierzy z Gwardii Narodowej stanu Illinois, którzy służyli razem z polskimi żołnierzami w kontyngencie.
Dowódca XV zmiany PKW Afganistan pułkownik Adam Słodczyk w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom XV zmiany za ponad sześć miesięcy wspólnej służby: „…..stojąc w tym miejscu chciałbym moim żołnierzom z XV zmiany podziękować za ich trud i poświęcenie. Przepełnia mnie duma i zaszczyt, że mogłem dowodzić takimi żołnierzami, którzy w najtrudniejszych momentach potrafili pokazać swój profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie. Serdecznie dziękuję naszym przyjaciołom z Gwardii Narodowej stanu Illinois, którzy razem z nami dzielili trudy i wyzwania służby w Afganistanie. To w tym szczególnym miejscu i warunkach zbudowaliśmy wiele przyjaźni, braterstwa i wzajemnej sympatii. To jedna z bezcennych zdobyczy, jakie zabierzemy ze sobą do Polski. (…. ) Mogę stwierdzić, że wszystkie jednostki mogą być dumne, że posiadają takich profesjonalistów w swoich szeregach ”.
Pułkownik Wojciech Marchwica przyjmując obowiązki podziękował swoim poprzednikom za ogrom pracy i poświęcenie włożone w przygotowanie nowej misji oraz zapewnił, że: „...Na pewno nie zmieni się zadanie reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej i honoru polskiego żołnierza wśród naszych przyjaciół, koalicjantów i będziemy starali się dorównać w tym zakresie naszym poprzednikom z XV zmiany, którzy ustanowili naprawdę wysokie standardy…”
Uroczystość miała nie tylko uroczysty, ale i bardzo świąteczny charakter. Była ona także okazją do przygotowania dla żołnierzy polskich oraz ich gości potraw kuchni polskiej. Na stole pojawiły się m. in. bigos, śledzie, grochówka oraz polska kiełbasa.

*****
XV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, która była ostatnią zmianą misji ISAF, rozpoczęła 5 czerwca realizację zadań w składzie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ang. International Security Assistance Force, ISAF). Żołnierze uczestniczyli w operacji NATO zgodnie z przyznanym mandatem oraz w uzgodnieniu z siłami sojuszniczymi i koalicyjnymi.
Po przekazaniu bazy Ghazni, zasadnicza część XV zmiany rozlokowana była w bazie Bagram, a pozostała w Kabulu. W odróżnieniu od poprzedników XV zmiana miała typowo logistyczny charakter. Trzon XV zmiany PKW Afganistan stanowili żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej z Opola. W skład XV zmiany wchodzili także żołnierze innych jednostek z całej Polski: między innymi z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, Korpusu Północ – Wschód ze Szczecina, a także amerykańskiej Gwardii Narodowej stanu Illinois. Kontyngent składał się z 15 poddziałów, w skład których wchodziło ponad 350 żołnierzy.
Głównym zadaniem XV zmiany miało być zapewnienie bezpiecznego powrotu sił i środków używanych przez polskich żołnierzy podczas misji ISAF do końca 2014 roku. Realizowane to było poprzez przerzut sprzętu i wyposażenia wojskowego do kraju droga powietrzną, morską i lądową. Sprzęt, którego transport był nieopłacalny został zutylizowany na terenie bazy Bagram. Stanowiło to ponad 20 pojazdów i prawie 360 ton pozostałego wyposażenia. Mienie, którego przetransportowanie było nieopłacalne, w związku z wysokimi kosztami transportu, zostało przekazywane organizacjom humanitarnym. Wyeksploatowany sprzęt, który był użytkowany przez kilkanaście zmian podlegał wybrakowaniu, a następnie utylizacji w rejonie operacji.
Jednym z kluczowych zadań kontyngentu było też współdziałanie z siłami koalicji w zakresie obrony i ochrony stref bezpieczeństwa bazy Bagram. W ramach tego zadania XV zmiana wydzieliła pluton piechoty zmotoryzowanej, który pełnił podczas misji 60 dyżurów w ramach których aktywowany był 54 razy. Wykonał on 128 wyjazdów poza bazę, podczas których wykonał 82 patrole oraz 46 eskort sił koalicji. Od początku XV zmiana otrzymała 40 zarządzeń operacyjnych, w których zawarto 140 zadania. Wszystkie zadania zostały zrealizowane. XV zmian prowadziła 3 operacje długoterminowe oraz 11 operacji krótkoterminowych. Podczas powrotu sprzętu i mienia do kraju XV zmiana wykorzystała szereg środków transportowych takich jak: 13 transportów powietrznych w ramach programu SALIS i SAC, 14 transportów powietrznych w ramach mostów narodowych C-130 i CASA oraz transport multimodalny lądowy i transport multimodalny powietrzno - morski. Łącznie do kraju powróciło 118 jednostek sprzętowych oraz 113,4 TEU (Tweenty feet Equivalent Uni tj. przelicznik transportowy odpowiadający gabarytami 20-sto stopowemu kontenerowi, co daje łącznie ponad 1,5 tys ton mienia różnych służb. ramach programu ASCA zostało rozliczonych i przekazanych stronie amerykańskiej 587 pozycji na kwotę 23,5 milionów dolarów. Ostatnim zadaniem XV zmiany było w związku z trwającym procesem przygotowania sił koalicji do transformacji misji ISAF w misję Resolute Support stworzenie warunków do funkcjonowania w niej strony polskiej. Na potrzeby misji Resolute Support zostało przekazanych 12 jednostek sprzętowych oraz 55,8 TEU i 123 pozycji asortymentowych z programu ASCA. Przez cały okres naszego pobytu na misji polscy żołnierze nie zapomnieli o potrzebujących pomocy mieszkańcach Afganistanu i w ramach możliwości nieśliśmy im pomoc medyczną i humanitarną. W ramach pomocy humanitarnej kontyngent przekazał afgańskim humanitarnym organizacjom pozarządowym mienia polskiego kontyngentu na kwotę 300 tysięcy złotych.
Nie udało się zakończyć XV zmiany bez strat, w pamięci polskich i amerykańskich żołnierzy zawsze zostanie poległy w zamachu terrorystycznym w Kabulu starszy chorąży Rafał Celebudzki.
Cześć Jego Pamięci!!!

Tekst: kpt. Leszek Radzik
Zdjęcia: st. chor. sztab. Adam Roik
* * *
Fotogaleria:
fot. 3fot. 6fot. 9