banner_top
Aktualności
 
Change version
Bezpieczeństwo personelu kontyngentu jest najważniejsze
03.11.2014
„..W bazie należy stale dokonywać zmian, modyfikacji udoskonalających system zabezpieczenia Force Protection (FP), nasza działalność praktycznie nigdy się nie kończy…” – mówi kpt. Daniel Kurdziela odpowiedzialny za FP na terenie „White Eagle”.
Doskonalenie systemu ochrony bazy odbywa się podczas cyklicznych treningów ochrony fizycznej, przeciwpożarowej i działań ratowniczych. Każdy z nich jest inny, posiada inny scenariusz, który nie jest znany personelowi bazy. Podczas treningu sprawdzane są praktycznie elementy zabezpieczenia bazy oraz działanie żołnierzy w odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Podczas ostatniego treningu FP sprawdzianowi poddano praktyczne działanie medyków z Zespołu Zabezpieczenia Medycznego z XV zmiany PKW.
Tym razem według założonego wcześniej scenariusza po ostrzale rakietowym ranny został amerykański żołnierz. Pozorujący rannego amerykański żołnierz został odnaleziony przez patrol polskich żołnierzy, który po ataku rakietowym przeszukiwał teren bazy a na miejsce zdarzenia wezwał on na pomoc polskich medyków. Żołnierze z Zespołu Zabezpieczenia Medycznego po udzieleniu pierwszej pomocy rannemu ewakuowali go do polskiego ambulatorium w bazie „White Eagle”. Tam polscy lekarze opatrywali rannego, który został następnie przekazany amerykańskim medykom do amerykańskiego szpitala polowego. Praktyczne działanie polskich żołnierzy było wysoko oceniane przez polsko – amerykański zespół kontrolny.
„ …Staramy się aby każdy trening Force Protection był inny, realizowany według innego scenariusza. Tym razem podczas treningu główny nacisk położono na praktyczne działanie naszych medyków. Wszyscy żołnierze uczestniczący praktycznie w treningu wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem w działaniu. Działanie polskich żołnierzy z Zespołu Zabezpieczenia Medycznego zyskało uznanie w oczach kontrolujących…” tak ocenił ostatni trening komendant ochrony z Sekcji Zabezpieczenia Bazy chorąży Andrzej Mikołajczyk.
W bazie Bagram w Afganistanie za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa bazy czyli tzw. Force Protection odpowiada Sekcja Zabezpieczenia Bazy. Komórka ta odpowiada też za funkcjonowanie wszelkich logistycznych i infrastrukturalnych elementów jakie znajdują się na terenie bazy „White Eagle”. To właśnie żołnierze z tej sekcji przez cały czas trwania XV zmiany planują i czuwają nad rozbudową sytemu fortyfikacji i ochrony oraz udoskonalają procedury dotyczące ochrony polskich żołnierzy.
Force Protection to też głównie zabezpieczenie budynków w bazie przed ostrzałami i uderzeniami rakiet. Głównym zagrożeniem dla żołnierzy i amerykańskich pracowników cywilnych w bazie Bagram jest ostrzał rakietowy. Dlatego tak ważne są starania żołnierzy z tej sekcji, aby budynki i kontenery, w których przebywają polscy żołnierze, były dobrze zabezpieczone sprzętem ochronnym typu „HESCO” albo „T-wallami”.
Według kapitana Daniel Kurdziela - Szefa Sekcji Zabezpieczania Bazy -odpowiedzialnego za całość działalności sekcji a w szczególności za zagadnienia dotyczące Forece Potection: „..W bazie należy stale dokonywać zmian, modyfikacji udoskonalających system zabezpieczenia Force Protection. Nasza działalność nigdy się nie kończy, systematycznie bowiem po każdym treningu Force Protection przeprowadzamy analizy i znajdujemy elementy, które możemy udoskonalić, ulepszyć w działaniu, poprawić. Te zmiany, które następnie wprowadzamy zawsze wpływają na bezpieczeństwo polskich żołnierzy.”
Trzeba pamiętać, że kwestie bezpieczeństwa stanowią zawsze priorytet i za ich realizację odpowiadają bez wyjątku wszyscy żołnierze ze składu XV zmiany. Jednak na to, aby wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem i infrastrukturą były jak najszybciej i najskuteczniej rozwiązywane pracuje cała Sekcji Zabezpieczenia Bazy.

Tekst i zdjęcia: kpt. Leszek Radzik
* * *
Fotogaleria:
fot. 5fot. 2fot. 3