banner_top
Aktualności
 
Change version
Transport multimodalny
28.10.2014
Pakownie i powrót sprzętu oraz mienia polskich żołnierzy z Afganistanu powoli dobiega końca. Żołnierze XV zmiany PKW obecnie realizują zadanie załadunku polskiego mienia i sprzętu na 28 samolotów C -17
Mienie i sprzęt wróci do kraju transportem multimodalnym. Polscy żołnierze z Zespołu Zabezpieczenia i Przygotowania Transportu (ZZiPT) XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie obecnie ładują na pokłady amerykańskich samolotów Boeing C-17 Globemaster III mienie i sprzęt, które po zakończeniu misji ISAF wraca do kraju. Zespół ZZiPT to logistycy – specjaliści ds. transportu, którzy w kraju służą miedzy innymi w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej oraz centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze
w Oleśnicy. ZZiPT XV zmiany PKW Afganistan składa się z 4 grup: planowania, kontroli oraz 2 grup transportu i załadunku. Łącznie cały zespół liczy: 31 logistyków – transportowców. Całością zespołu dowodzi podpułkownik Wojciech Grzybowski.
Obecnie żołnierze ZZiPT ładują na pokłady samolotów Rosomaki, ciężki sprzęt przeładunkowy, samochody ciężarowe i inne samochody specjalistyczne, łącznie 87 pojazdów. Sprzęt ten nie wróci jednak bezpośrednio do kraju. W jednym z portów państw arabskich sprzęt i mienie zostaną załadowane na statek i już drogą morską wrócą do Polski. Taki typ transportu fachowo przez transportowców nazywany jest multimodalnym.
Transport multimodalny to jeden z elementów złożonego procesu transportowego, w którym to ładunki przemieszcza się za pomocą środków przewozowych różnych gałęzi transportu. Istota przewozów multimodalnych została zawarta w Konwencji o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów, a brzmi ona następująco:
„Międzynarodowy transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju”.
Na lotnisku Bagram podczas trwania XV zmiany żołnierze z Zespołu Zabezpieczenia i Przygotowania Transportu (ZZiPT) ładowali już wcześniej nie raz przygotowane jednostki ładunkowe i sprzęt, który był używany przez polskich żołnierzy podczas misji afgańskiej na pokład samolotu C-17. Obecnie ładowany sprzęt i wojskowe mienie zostało wcześniej zakwalifikowane do powrotu do kraju. W lotnicze jednostki ładunkowe (zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami lotniczymi) wytypowane mienie i sprzęt przygotowali oraz odpowiednio spakowali żołnierze ZZiPT. Transportowcy przygotowali też niezbędna, wymaganą dokumentację transportowa pozwalająca na przewóz całości wojskowego ładunku transportem lotniczym oraz morskim. Całość prac związanych z przygotowaniem transportu multimodalnego trwała ponad dwa miesiące. Wszystkie przygotowane jednostki ładunkowe i sprzęt zawsze na płycie lotniska przed załadunkiem na pokład kolejnego samolotu C - 17 są sprawdzone przez żołnierzy żandarmerii i grupę kontroli ZZiPT. Boeing C-17 Globemaster III jest to ciężki wojskowy samolot transportowy produkowany przez firmę Boeing. Jest on używany przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii oraz przez państwa wchodzące w skład NATO. C-17 jest ciężkim, odrzutowym samolotem o właściwościach skróconego startu i lądowania, przeznaczonym do transportu strategicznego i taktycznego. Załoga samolotu składa się z dwóch pilotów, dwóch techników ładunku (loadmaster) i nawigatora. Samolot może przewozić maksymalnie 134 żołnierzy lub 48 rannych na noszach lub maksymalnie 77 519 kg ładunku. Samolot jest wyposażony w instalację do pobierania paliwa w locie a podwozie samolotu umożliwia lądowanie na lotniskach o słabo utwardzonych pasach z dość dużą prędkością opadania. Samolot posiada system ostrzegania o pociskach rakietowych ziemia - powietrze oraz wyrzutnię pułapek termicznych. Samolot ma opancerzoną kabinę załogi kevlarowymi i ceramicznymi płytami zapewniającymi ochronę przed bronią małokalibrową. W załadunku polskiego sprzętu i mienia zawsze biorą mienia udział żołnierze amerykańscy, którzy stanowią obsługę lotniska oraz załoga samolotu C- 17. Za odpowiednie rozmieszczenie oraz umocowanie ładunku na pokładzie samolotu odpowiada zawsze członek załogi samolotu zwany loadmasterem. To on na pokładzie samolotu decyduje i kieruje wszelkimi pracami, sprawdza niezbędne certyfikaty pojazdów i sprzętu oraz stan ich przygotowania do transportu. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż od jego wykonania zależy bezpieczeństwo samolotu, załogi i ładunku.
Ze strony polskiej za całość operacji lotniskowej załadunku transportu multimodalnego na pokład samolotów C-17, odpowiada kapitan Bartosz Jasiulewicz, który na co dzień w kraju pełni obowiązki oficera grupy kontroli w Sekcji Mobilnego Lotniskowego Modułu Przeładunkowego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Cała operacji załadunku każdego samolotu C-17 przebiega zawsze bardzo szybko i sprawnie. Jest to zasługą doskonałej współpracy wszystkich żołnierzy polskich i amerykańskich biorących udział w załadunku. Logistycy – transportowcy podkreślają, że załadunek samolotu C-17 jest zawsze bardzo szybki i nie nastręcza on wielu problemów. Łącznie w transporcie multimodalnym do Polski juz na pokładzie statku po przeładunku z amerykańskich samolotów wróci 87 jednostek sprzętowych.
,,… Załadunek 28 samolotów C – 17 Globemaster, jest już finałem całej operacji przygotowań transportu multimodalnego. Okres przygotowań do tego transportu trwał ponad dwa miesiące. Musieliśmy wszystko dokładnie zaplanować, skoordynować z naszymi sojusznikami, fizycznie przygotować sprzęt oraz niezbędną dokumentację wymaganą odpowiednimi przepisami na transport powietrzny i morski. Dzięki zaangażowaniu całego naszego zespołu przebiega obecnie wszystko sprawnie a w razie potrzeby dostosowujemy nasze plany do zmieniającej się sytuacji…” tak całą trwającą obecnie operację lotniskową załadunku sprzętu na 28 amerykańskich samolotów C-17 w ramach transportu multimodalnego podsumował ppłk Wojciech Grzybowski odpowiedzialny za jej przygotowanie i przebieg. Dziś żołnierze z ZZiPT znów będą ładowali sprzętem wojskowym kolejny samolot C-17, który opuścił lotnisko w Bagram.


Tekst: kpt. Leszek Radzik
Zdjęcia: archiwum XV zmiany PKW Afganistan

* * *
Fotogaleria:
fot. 12fot. 14fot. 3