banner_top
Aktualności
 
Change version
Nie wszystko wróci do Polski
29.09.2014
Sprzęt użytkowany przez polskich żołnierzy podczas misji w Afganistanie przed powrotem do kraju podlega weryfikacji pod względem przydatności i jakości.
Żołnierze logistycy z Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie dokonują oceny stopnia zużycia mienia, jego sprawności oraz późniejszej przydatności w Polsce. W zależności od poziomu tych wskaźników oraz kosztów transportu mienie to może: podlegać wycofaniu do kraju, przekazaniu jako pomoc humanitarna afgańskiej społeczności lub likwidacji w rejonie misji. Żołnierze NSE dokonują oceny stanu jakościowego danego mienia oraz przygotowują propozycję sposobu jego zagospodarowania. Następnie wysyłają te propozycjedo gestorów sprzętu w kraju. Ostateczną decyzję odnośnie zagospodarowania tego mienia wojskowego podejmują gestorzy danego mienia.
Żołnierze NSE rozpoczynają proces przygotowania mienia do powrotu do kraju. Dokonują oni niezbędnych czynności związanych z obsługą techniczną danego sprzętu, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego, uzupełnieniu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do transportu. Środki zaopatrzenia poszczególnych służb są pakowane w pojemniki siatkowe, oraz tzw. jumoboxsy oraz na europalety i palety lotnicze. Następnie sprzęt i środki zaopatrzenia są przekazywane wraz z przygotowaną dokumentacją niezbędną do transportu Zespołowi Zabezpieczenia i Przygotowania Transportu. To właśnie żołnierze tego zespołu odpowiadają za zaplanowanie i przygotowane całości mienia do transportu oraz jego załadunek na środki transportowe i wysłanie do kraju.
W Polsce sprzęt wojskowy trafia zawsze do specjalistycznych zakładów wojskowych lub jednostek remontowych gdzie zostaje on dokładnie sprawdzony, a stwierdzone usterki zostają naprawione a sprzęt obsłużony. Następnie wraca on do jednostek wojskowych, gdzie jest dalej użytkowany przez żołnierzy. Przywiezione środki zaopatrzenia wracają do jednostek wojskowych orazskładów Rejonowych Baz Materiałowych.
Obecnie podczas trwania XV zmiany mienie polskich żołnierze, które jest dobre (sprawne technicznie i zdatne do dalszego użytkowania) a ze względów finansowych (wysoki koszt transportu) nie opłaca się go wieźć do Polski zostaje oddane Afgańczykom do dalszego użytkowania. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczone i sprawdzone w współdziałaniu z polskimi żołnierzami podczas poprzednich zmian afgańskie organizacje humanitarne otrzymują bezpłatnie takie mienie a następnie dystrybuują je wśród potrzebujących mieszkańców Afganistanu. Polscy żołnierze nie przekazują w ramach pomocy humanitarnej uzbrojenia, mundurów, elementów wojskowego i indywidualnego wyposażenia.
Nie całe mienie jednak wróci do Polski lub zostanie przekazane Afgańczykom w formie donacji. Sprzęt oraz środki zaopatrzenia, które nie nadają się do transportu lub przekazania afgańskim organizacjom humanitarnym podlegalikwidacji w rejonie misji poprzez wybrakowanie oraz przekazanie do Wojskowej Agencji Logistycznej (DLA) w bazie Bagram.
Wybrakowanie polega na pozbawieniu danego przedmiotu tzw. cech używalności a następnie jego utylizowaniu. Ostateczną decyzję dotyczącą wybrakowania danego mienia w określonej służbie na wniosek dowódcy NSE podejmuje gestor danego sprzętu. Pod decyzji gestora zostaje powołana rozkazem dowódcy 10.Opolskiej Brygady Logistycznej (oddziału gospodarczego dla kontyngentu) komisja, której zadanie jest przeprowadzenie procesu wybrakowania danego mienia. W skład komisji dla zapewnienia legalności i przejrzystości wchodzi zawsze przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej.
Podczas XV zmiany PKW nadzór nad wszystkimi „wybrakówkami” prowadzi zastępca dowódcy NSE podpułkownik Ryszard Ciemnoczołowski.
„Wybrakowania mają na celu pozbycie się nieprzydatnego mienia, które utraciło walory użytkowe i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Podczas XV zmiany ten proces realizowany jest pod moim nadzorem i według mojej oceny przebiega sprawnie. Po przeprowadzeniu wybrakowania mienie to jest przekazywane w ciągu 3 dni do Wojskowej Agencji Logistycznej (DLA) w bazie Bagram. Taka organizacja tego zadania logistycznego zapewnia, że wybrakowane mienia nie wróci nielegalnie z powrotem do magazynu” mówi podpułkownik Ryszard Ciemnoczołowski opisując proces wybrakowania.
Przedstawiony sposób zagospodarowania mienia PKW pokazuje szereg przedsięwzięć organizowanych i realizowanych w trudnych warunkach klimatycznych przez Narodowy Element Wsparcia Logistycznego oraz Zespół Zabezpieczenia i Przygotowania Transportu w celu należytego rozliczania gospodarki PKW w ramach zakończenia misji.

Tekst: ppłk Ryszard Ciemnoczołowski, kpt. Leszek Radzik
Zdjęcia: kpt. Leszek Radzik
* * *
Fotogaleria:
fot. 3fot. 1fot. 2