banner_top
Aktualności
 
Change version
Pamięć o polskim żołnierzu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
19.09.2014
Podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. sytuacji w Afganistanie, Stały Przedstawiciel Polski przy NZ przywołał pamięć o polskim żołnierzu poległym w zamachu terrorystycznym w Kabulu w dn. 16 września br.

   

Ambasador Bogusław Winid wspomniał, iż śmierć plutonowego Rafała Celebudzkiego jest symbolem "poświecenia wielu polskich rodzin, wysyłających swych synów i córki, by niosły pomoc na rzecz budowy stabilnego i bezpiecznego Afganistanu".

Fragment przemówienia Ambasadora Winida w trakcie debaty:

„Zaangażowanie Polski w Afganistanie wynika z naszego poczucia odpowiedzialności za sytuację w tym kraju. Od roku 2001 aktywnie uczestniczymy w różnych międzynarodowych mechanizmach oraz inicjatywach współpracy regionalnej wspierających odbudowę Afganistanu, glównie w ramach Procesu Stambulskiego. Wzmacnianie współpracy regionalnej jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów o charakterze transgranicznym takich jak terroryzm, handel narkotykami czy klęski żywiołowe.

Polski Zespół Odbudowy Prowincji Ghazni (PRT) zrealizował ponad 200 projektów, wydał ponad 26 milionów USD na pomoc w budowie dróg, instalacji wodnych i sanitarnych, mostów, szkół, elektrowni i innych projektów dotyczących infrastruktury.

Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy przeszkoliło ponad 1000 żołnierzy i policjantów Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa (ANSF). Afganistan jest drugim największym odbiorcą Polskiej pomocy rozwojowej.

Polska jest gotowa wspierać afgańskie siły bezpieczeństwa w roku 2015 i w latach następnych. Będziemy koncentrować się na pomocy afgańskiej policji poprzez fundusz LOFTA. Jesteśmy gotowi do udziału w misji Resolute Support. Dlatego też ponaglamy rząd afgański do podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony (Security Defence Cooperation Agreement) oraz natowskiego porozumienia o statusie sił (NATO Status of Forces Agreement)."

 

Tłum.: DPI MON