banner_top
Aktualności
 
Change version
Polska pomoc medyczna dla mieszkańców Afganistanu
16.09.2014
Polski personel medyczny służy swoją pomocą medyczną nie tylko żołnierzom ale i też mieszkańcom Afganistanu.
Mieszkańcy okolic bazy Bagram bowiem często szukają pomocy medycznej u żołnierzy koalicji.
Bycie medykiem to nie zawód, ale powołanie do niesienia pomocy i działania na rzecz innych, tych którzy jej potrzebują. Każdy lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny z polskiego kontyngentu składał przysięgę a teraz nie może być obojętny na los innych i jest zobowiązany do udzielanie pomocy wszystkim tym, którzy będą jej kiedykolwiek potrzebować. W skład XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego wchodzi Zespół Zabezpieczenia Medycznego, który jest komórką wewnętrzną kontyngentu bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy kontyngentu. Nie ma już teraz polskiego szpitala wojskowego
z prawdziwego zdarzenia, który funkcjonował na poprzednich zmianach. Teraz praca polskich medyków opiera się o ambulatorium mieszczące się kontenerach. W tych kontenerach można znaleźć punkt przyjęć, aptekę oraz punkt opatrunkowy oraz wszystko, co niezbędne, aby nieść pomoc potrzebującym i chorym.
Działalnością Zespołu kieruje Dowódca Grupy – Szef Służby Zdrowia major lekarz Adam Paszkowski, który w Polsce pełni obowiązki Szefa Sekcji Ewakuacji Medycznej w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu i jest specjalistą Wojskowej Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Głównym zadaniem Zespołu Zabezpieczenia Medycznego XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego jest zabezpieczanie medyczne działań polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Bagram. Polscy medycy niosą też pomoc medyczną potrzebującym mieszkańcom Afganistanu, którzy często się zgłaszają z swoimi problemami do polskich lekarzy.
Polscy lekarze z XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego nawiązali współpracę z lekarzami z Korei. Udzielają oni dwa razy w tygodniu pomocy Afgańczykom w koreańskim szpitalu w bazie Bagram, do którego przychodzą po pomoc dla żołnierzy koalicji okoliczni mieszkańcy. Pomoc medyczna, którą polski personel medyczny udziela potrzebującym mieszkańcom Afganistanu w koreańskim szpitalu jak i w polskiej bazie spotka się z dużą aprobatą i zadowoleniem ze strony afgańskich rodzin. Do koreańskiego szpitala licznie przybywają Afgańczycy, którzy pragną skorzystać z udzielanych przez żołnierzy koalicji konsultacji i badań lekarskich. Medyczne akcje pomocowe dla ludności lokalnej nie są niczym nowym dla polskich żołnierzy. Odbywają się one od początku przebywania polskich żołnierzy w Afganistanie i zawsze cieszyły się one dużą popularnością wśród Afgańczyków. Medyczne akcje pomocowe są kontynuowane obecnie przez XV zmianę. Afgańczycy, polski personel medyczny traktują z dużym szacunkiem i poważaniem za profesjonalizm w działaniu i zaangażowaniu oraz okazywane serca potrzebującym. Koalicjanci wykorzystują obecność w Afganistanie naszego wykwalifikowanego personelu medycznego, bowiem jego działalność na rzecz okolicznych mieszkańców wpływa pozytywnie na wizerunek żołnierzy ISAF wśród afgańskiego społeczeństwa. Pomoc medyczna udzielana afgańskim sąsiadom bazy Bagram spotka się z dużym zainteresowaniem z ich strony.
Polscy medycy lubią pomagać potrzebującym Afgańczykom. Praca ta przynosi im dużo satysfakcji i zadowolenia. Jak mówią oni sami, największym podziękowaniem dla nich jest zawsze uśmiech wdzięcznego pacjenta za udzieloną mu pomoc. „Udzielanie pomocy medycznej potrzebującym ludziom to nasz obowiązek. Tutaj w Afganistanie, widzimy że jesteśmy szczególnie potrzebni a nasza praca jest bardzo ceniona przez Afgańczyków. Wszystkich naszych pacjentów witamy z uśmiechem i traktujemy jednakowo. U nas każdy, bez względu na to czy jest polskim żołnierzem czy afgańskim cywilem zawsze otrzyma fachową pomoc” – mówi major lekarz Adam Paszkowski.

Tekst: kpt. Leszek Radzik
Zdjęcia: archiwum XV zmian PKW
* * *
Fotogaleria:
fot. 1fot. 2