banner_top
Aktualności
 
Change version
Combat Lifesaver
04.09.2014
Żołnierze XV zmiany PKW Afganistan wzięli udział w szkoleniu doskonalącym Combat Lifesaver (CLS) zorganizowanym przez amerykańskich medyków.

  

Żołnierze XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie uczestniczyli  w zajęciach doskonalących - szkoleniu ratownika pola walki - Combat Lifesaver (CLS). Szkolenie doskonalące dla polskich żołnierzy XV zmiany PKW Afganistan prowadzili żołnierze amerykańskiej służby zdrowia Szpitala Craig w Bagram. Szkolenie zorganizowała lekarz porucznik Joanna Jarek.

W Polsce żołnierze XV zmiany podczas przygotowań do misji w Afganistanie uczestniczyli  w tygodniowym - szkoleniu ratownika pola walki - Combat Lifesaver (CLS). Kurs dla logistyków, zorganizowali wykładowcy i instruktorzy z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr med. Stefana Hubickiego. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi jest to ośrodek szkolenia wojskowego, przeznaczone jest do realizacji szkolenia wojskowo – medycznego żołnierzy korpusu osobowego medycznego oraz innych korpusów osobowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wczorajsze szkolenie w bazie Bagram miało przypomnieć żołnierzom opanowane wiadomości i umiejętności  z kursu w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Założeniem CLS jest obecność w każdym zespole co najmniej jednego przeszkolonego ratownika CLS (Combat Lifesaver). Żołnierz - ratownik ma stanowić połączenie pomiędzy rannym żołnierzem na polu walki, a służbami medycznymi. Szkolenie z amerykańskimi medykami obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne. Amerykańscy instruktorzy szczególną uwagę zwracali na praktyczne posługiwanie się ekwipunkiem medycznym w ekstremalnych sytuacjach.

Szkolenie doskonalące Combat Lifesaver (CLS) w którym uczestniczyli żołnierz XV zmiany obejmowało zagadnienia:

 • udzielanie taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki i podejmowanie decyzji przy udzielaniu tej pomocy pod ostrzałem lub bez ostrzału oraz podczas ewakuacji poszkodowanych z rejonu zagrożenia;
 • ocenę stanu rannego;
 • udrożnienie i kontrolę dróg oddechowych,
 • wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej wykorzystywane w przypadkach urazów twarzy lub głębokich stanów nieprzytomności.
 • użycie igły large-bore w urazach klatki piersiowej poszkodowanego w przypadku konieczności odbarczenia odmy.
 • postępowanie z ranami drążącymi;
 • tamowanie krwawienia zawierające m.in. użycie opatrunku hemostatycznego;
 • zapobieganie rozwojowi wstrząsu hipowolemicznego;
 • użycie stazy taktycznej CAT (zakładanie jedną ręką);
 • zakładanie polowej karty medycznej;
 • zgłoszenie ewakuacji medycznej (MEDEVAC);
 • ewakuację rannego za pomocą noszy SKED lub noszy improwizowanych.

Ważne jest ciągłe i systematyczne przypominanie sobie podczas tego typu szkoleń doskonalących raz poznanych prostych umiejętności medycznych. Żołnierze muszą mieć opanowane tego typu czynności i umiejętności do tego stopnia aby w przypadku zagrożenia życia czy faktycznego działania na polu walki wykonywali je automatycznie i bez zastanowienia. Tylko bowiem szybka reakcja i prawidłowe  udzielanie taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki pozwala przeżyć poszkodowanemu żołnierzowi tak uzasadnia konieczność organizowania i  uczestnictwa w tego typu szkoleniach żołnierzy Szef Służby Zdrowia XV zmiany PKW Afganistan lekarz major Adam Paszkowski.

  

Tekst: kpt. Leszek Radzik

Zdjęcia: st. chor.  Arkadiusz Dwulatek-  Combat Camera


Zobacz załączony dokument >>>