banner_top
Aktualności
 
Change version
Pomoc medyczna
30.07.2014
Być medykiem to nie zawód, ale powołanie do niesienia pomocy i działania na rzecz innych, tych którzy potrzebują pomocy.
Każdy żołnierz, który wchodzi w skład personelu medycznego składał przysięgę a teraz bierze na siebie obowiązek udzielanie pomocy wszystkim tym, którzy będą jej kiedykolwiek potrzebować.
Ważnym elementem w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie jest zabezpieczenie medyczne. Na misji w Afganistanie, wszystko jest możliwe. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej to niezbędna umiejętność, którą posiadają wszyscy żołnierze kontyngentu. Tutaj każdy potrafi udzielić pomocy rannemu, czy poszkodowanemu koledze i wie jak się w takiej sytuacji zachować. Żołnierze, szkoląc się przed misją przechodzą podstawowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Każdy żołnierz Polskiego Kontyngentu Wojskowego gdy będzie wymagał pomocy medycznej, lub sam będzie musiał jej udzielić potrafili właściwie zareagować i dla osoby wiedzącej co robić nie jest to rzecz skomplikowana ani trudna. Udzielanie pomocy należy wykonać w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi procedurami, które każdy żołnierz przyswoił je sobie na szkoleniu przygotowującym do misji.
Prawdziwymi fachowcami w udzielaniu pomocy medycznej są żołnierze wchodzący w skład Zespołu Zabezpieczenia Medycznego XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Głównym zadaniem Zespołu Zabezpieczenia Medycznego jest zabezpieczanie medyczne działań polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Bagram. Zespół Zabezpieczenia Medycznego jest komórką wewnętrzną Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy kontyngentu. Działalnością Zespołu kieruje Dowódca Grupy – Szef Służby Zdrowia major lekarz Adam Paszkowski, który w Polsce pełni obowiązki Szefa Sekcji Ewakuacji Medycznej w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu i jest specjalistą Wojskowej Medycyny Morskiej i Tropikalnej .
Jest on przełożonym wszystkich medyków i pełni też rolę doradcy dowódcy w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia medycznego. Zespół Zabezpieczenia Medycznego odpowiada za planowanie, organizację oraz funkcjonowanie zabezpieczenia medycznego. Zespół jest jednostką medyczną 1 poziomu zabezpieczenia zapewniającą podstawową opiekę zdrowotną w zakresie: przyjęć i segregacji poszkodowanych; kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej z przeprowadzaniem zaawansowanych zabiegów ratujących życie (ATLS – Advanced Trauma Life Support) i stabilizacji funkcji życiowych; rutynowych przyjęć ambulatoryjnych chorych; zaopatrzenia lżej chorych i rannych/poszkodowanych; ewakuacji rannych i chorych na wyższe poziomy medyczne. Praca medyków w polskiej bazie „White Eagel” w Bagram opiera się o ambulatorium mieszczące się kontenerach. Na zewnątrz ambulatorium w gotowości stoją pojazdy medyczne. Wewnątrz w kontenerach znajduje się punkt przyjęć, apteka punkt opatrunkowy i wszystko, co niezbędne, aby pomóc w potrzebie chorym. Nie ma tu szpitala z prawdziwego zdarzenia, który funkcjonował na poprzednich zmianach.
„My, polscy medycy udzielamy tutaj pierwszej pomocy na pierwszym, podstawowym poziomie zabezpieczenia medycznego, oceniamy stan chorych i poszkodowanych a w stanach, które tego wymagają będziemy przekazywać chorych do amerykańskiego szpitala w bazie Bagram, który znajduje się na kolejnym wyższym poziomie zabezpieczenia medycznego. Tam też udajemy się z chorymi, którzy wymagają konsultacji specjalistycznych”. – wyjaśnia major lekarz Adam Paszkowski dowódca Zespół Zabezpieczenia Medycznego.
Poziom 1 realizowany jest w oparciu o: ambulatorium zespołu, Grupę Ewakuacji Medycznej plutonu zmotoryzowanego oraz ratowników medycznych. Obecnie w bardziej komplikowanych przypadkach nasi medycy współpracują z amerykańską placówką medyczną 3 poziomu zabezpieczenia medycznego – Craig Joint Theater Hospital, która znajduje się w bazie Bagram. Poziom 4 zorganizowany jest w oparciu o Wojskową Służbę Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej (szpitale stacjonarne) oraz amerykański szpital w Landstuhl (Landstuhl Regional Medical Center).
Łącznie w skład Zespołu Zabezpieczania Medycznego wchodzi 9. żołnierzy – medyków. W ambulatorium medycy są gotowi udzielać pomoc potrzebującym przez całą dobę. Cały obowiązek udzielania pomocy medycznej, podejmowania decyzji i dbania o polskich żołnierzy spoczywa na lekarzach, pielęgniarkach i ratownikach medycznych. „Nasz personel medyczny to naprawdę bardzo zgrany zespól, pomimo tego, że wywodzi się on z różnych pododdziałów. Jestem bardzo zadowolony z ich pracy. Dzięki ich zaangażowaniu każdy może być pewien, że przychodząc do nas otrzyma niezbędną pomoc.” – podsumował dowódca Zespołu Zabezpieczenia Medycznego oceniając pracę swoich podwładnych po pierwszych paru miesiącach służby w Afganistanie.
W ambulatorium medycznym każdego dnia już od wczesnych godzin rannych widać żołnierzy, którzy przychodzą po poradę lub leki. Najczęściej żołnierze z XV zmiany uskarżają się na różnego rodzaju dolegliwości górnych i dolnych dróg oddechowych, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które są typowe dla warunków i klimatu panującego w Afganistanie ale zdarzają się również urazy i skaleczenia, które wymagają drobnych zabiegów chirurgicznych. „Nasze ambulatorium otwarte jest zawsze a w nocy pełniony jest dyżur. Wszystkich pacjentów zawsze witamy z uśmiechem i traktujemy jednakowo Gdy zaistnieje taka potrzeba to błyskawicznie ściągniemy dodatkowy personel medyczny. Każdy żołnierz zawsze może liczyć na naszą fachową pomoc i opiekę.” – mówi plutonowy Aldona Pokultinis, pielęgniarka.


Tekst: kpt. Leszek Radzik
Zdjęcia: archiwum XV zamiana PKW Afganistan
* * *
Fotogaleria:
fot. 3fot. 1fot. 2