banner_top
Aktualności
 
Change version
Amerykański Dzień Niepodległości
08.07.2014
Na misjach tradycją jest wspólne obchodzenie świąt narodowych. Z okazji 4 lipca - amerykańskiego Dnia Niepodległości w bazie Bagram polscy żołnierze świętowali razem z amerykańskimi kolegami.
Dzień Niepodległości (ang. Independence Day) jest to jeden z ważniejszych dni w historii Stanów Zjednoczonych. Dzień Niepodległości to w Stanach Zjednoczonych święto państwowe obchodzone corocznie 4 lipca, w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii. Wydarzenie to miało miejsce 4 lipca 1776 roku. Święto nieoficjalnie obchodzono już od 1777 r., dopiero w 1870 r. Kongres Stanów Zjednoczonych oficjalnie ustanowił czwarty lipca świętem państwowym.
Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest radośnie. W całym kraju odbywają się liczne koncerty, parady i festyny. Amerykańską tradycją są przemówienia o tematyce patriotycznej wygłaszane w tym dniu przez polityków i urzędników państwowych. Po zmierzchu we wszystkich amerykańskich miastach mają miejsce pokazy sztucznych ogni. Podobnie radosny charakter miały obchody Święta Niepodległości w bazie Bagram.
W Polskim Kontyngencie Wojskowym pod polskim dowództwem, razem z polskimi żołnierzami służy 16 żołnierzy Gwardii Narodowej stanu Illinois. Rano, dowódca polskiego kontyngentu pułkownik Adam Słodczyk z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości złożył najlepsze życzenia na ręce dowódcy amerykańskich żołnierzy, zastępcy dowódcy kontyngentu podpułkownika Lorena Legranda. Polski dowódca złożył życzenia zarówno dla żołnierzy Gwardii Narodowej stanu Illinois, którzy służą w ramach polskiego kontyngentu jak również dla wszystkich amerykańskich żołnierzy i całego narodu.
Na zaproszenie amerykańskich żołnierzy w wieczornych uroczystościach Święta Niepodległości w bazie Bagram wzięli udział żołnierze XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Na miejsce uroczystej zbiórki przybyli przedstawiciele wszystkich kontyngentów stacjonujących w bazie Bagram. Polski Kontyngent Wojskowy reprezentowali: dowódca pułkownik Adam Słodczyk oraz zastępca dowódcy pułkownik Mariusz Skulimowski. Obecnych na uroczystości polskich żołnierzy osobiście przywitał generał Joseph Anderson Dowódca International Security Assistance Force Joint Command (IJC).
Po uroczystym odśpiewaniu hymnu amerykańskiego gospodarze przypomnieli tych, którzy podczas wojny o niepodległość, często bez należytego uzbrojenia i wyposażenia, walczyli w obronie najwyższych wartości Ameryki. Bardzo podniosłym momentem było odegranie hymnów poszczególnych rodzajów wojsk. Następnie generał Anderson uroczyście wręczył kilkudziesięciu amerykańskim żołnierzom z różnych formacji kontrakty przedłużającą służbę wojskową. Po części oficjalnej nadeszła pora na zabawę. Rozpoczęło ją losowanie wśród zgromadzonych żołnierzy samochodu osobowego a następnie zgromadzeni bawili się podczas koncertu rockowego.
Tekst i zdjęcia: kpt. Leszek Radzik

* * *
Fotogaleria:
fot. 1fot. 2fot. 7