banner_top
Aktualności
 
Change version
Oficerowie łącznikowi w Afganistanie
23.05.2014
Monitorowanie, koordynowanie, doradzanie i asystowanie – to podstawowe zadania, jakie w swojej działalności podczas trwania XIV zmiany PKW Afganistan wykonywali oficerowie tworzący Zespół Oficerów Łącznikowych.
Służyli w Dowództwie Regionu Wschodniego w bazie Bagram w Afganistanie.

Zespół Oficerów Łącznikowych jest jedną z komórek wewnętrznych PKW Afganistan i podlega bezpośrednio dowódcy kontyngentu. Grupa oficerów tworząca zespół na co dzień realizuje zadania polegające na utrzymaniu przepływu informacji i interkomunikacyjności pomiędzy elementami Dowództwa Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego do niedawna w prowincji Ghazni i Dowództwa Regionu Wschodniego (CJTF), które ma swoją siedzibę w Bagram. Wszystko po to, aby zapewnić najbardziej optymalne warunki dla osiągania spójności celu i działania.

- Oficerowie mojego zespołu mają za zadanie utrzymywanie kontaktów między właściwymi organami kierowania i dowodzenia PKW Afganistan i Dowództwa RC-East w celu pozyskania oraz wymiany informacji. W naszej pracy bardzo ważne jest zapewnienie sprawnej współpracy pomiędzy dowódcami i sztabami różnego szczebla. Regularnie pozyskujemy oraz wymieniamy informacje co pozwala zabezpieczyć proces planowania i prowadzenia działań obu dowództw – opowiadał o pracy Zespołu Oficerów Łącznikowych XIV zmiany PKW Afganistan Szef Zespołu – Starszy Oficer Łącznikowy, który dowodzi i kieruje pracą pozostałych oficerów zespołu – podpułkownik Michał Koniarz.
Zadania, które wykonują członkowie Zespołu wymagają od nich wszechstronnych umiejętności. Obok doskonałej znajomości języka angielskiego w tym specjalistycznej terminologii wojskowej, ważna jest znajomość procedur sojuszniczych. Równie ważne są zdolności interpersonalne, bowiem kilkumiesięczna praca w środowisku międzynarodowym wcale nie jest prosta. Często to sprawność działania poszczególnych członków Zespołu decydowała o zaplanowaniu czy skutecznym przeprowadzeniu wspólnych działań bojowych i humanitarnych.
To właśnie Zespół Oficerów Łącznikowych rozwiązywał ewentualne trudności i rozbieżności, jakie pojawiały się w obszarze możliwości polskiego kontyngentu i potrzeb strony sojuszniczej. Wysoka końcowa ocena pracy tej niewielkiej, choć bardzo istotnej komórki pokazała, że swoje zadanie jej personel wykonał na najwyższym poziomie.

Tekst: kpt. Justyna Balik
Foto: st. chor. Waldemar Młynarczyk, archiwum XIV zmiany PKW Afganistan
* * *
Fotogaleria:
fot. 1fot. 2fot. 3