banner_top
Aktualności
 
Change version
Zmiana na medal
07.05.2014
Ponad 300 medali, odznaczeń i wyróżnień otrzymali żołnierze XIV zmiany PKW Afganistan podczas swojej ponad siedmiomiesięcznej służby w Afganistanie.
Wśród nich znalazły się prestiżowe odznaczenia armii amerykańskiej – „Bronze Star Medal” i „Army Commendation Medal”.
Podczas uroczystego apelu w bazie Ghazni zaszczytu otrzymania Bronze Star Medal – gwiazdy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych za przykładną służbę dostąpili trzej żołnierze dowództwa i sztabu XIV zmiany PKW Afganistan. Na podkreślenie zasługuje fakt, że „Brązowa Gwiazda” została przyznana świętoszowskim żołnierzom w stopniu podpułkownika, majora i młodszego chorążego, a dotychczas z reguły tym prestiżowym odznaczeniem honorowani byli żołnierze polscy w stopniu generała.
Odznaczenie kapelana XIV zmiany PKW Afganistan „Army Commendation Medal”, które miało miejsce w Bagram w czasie uroczystości 4 maja, nie było jedynym odznaczeniem, jakie od amerykańskich sojuszników otrzymali żołnierze XIV zmiany. Medal ten za zasługi niebojowe podczas pełnienia służby w Islamskiej Republice Afganistanu otrzymało w sumie ponad dziesięciu polskich żołnierzy.
Za nienaganną służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym przyznawane jest pamiątkowe polskie odznaczenie „Gwiazda Afganistanu”. W tym roku, oprócz polskich żołnierzy XIV zmiany PKW Afganistan, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, to odznaczenie otrzymało ponad 30 żołnierzy amerykańskich, współpracujących i służących na co dzień w Afganistanie z polskimi żołnierzami.
Rozkazem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych za zasługi oraz znaczące osiągnięcia w dowodzeniu, szkoleniu oraz pracy wychowawczej pięciu żołnierzy XIV zmiany zostało wyróżnionych „Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP i Odznaką Tytułu Honorowego II Stopnia”. Ponadto dwudziestu żołnierzy kontyngentu zostało wyróżnionych „Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP i Odznaką Tytułu Honorowego III Stopnia”. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych siedmiu żołnierzy zostało wyróżnionych „Odznaką Honorową Wojsk Lądowych”, jeden żołnierz „Odznaką Honorową Żandarmerii Wojskowej” oraz jeden żołnierz „Odznaką Honorową Sił Powietrznych”.
W poczet wyróżnionych wpisał się także dowódca XIV zmiany PKW Afganistan – generał brygady Cezary Podlasiński, którego Minister Spraw Wewnętrznych Islamskiej Republiki Afganistanu odznaczył Złotym Medalem Za zasługi dla bezpieczeństwa Afganistanu.
Oprócz zaszczytnych wyróżnień jakie trafiły do rąk żołnierzy XIV zmiany PKW Afganistan, za bohaterską postawę i działanie polegające na niesieniu pierwszej pomocy amerykańskim sojusznikom, żołnierzowi Taktycznego Zespołu Bojowego XIV zmiany PKW Afganistan został przyznany tytuł „Hero of Battle”.
Wszystkie przyznane medale i odznaczenia stanowią podziękowanie za trud i wysiłek, jaki żołnierze XIV zmiany włożyli w wykonywanie trudnej misji na afgańskiej ziemi. Fakt, że uhonorowali ich sojusznicy potwierdza, że nasi żołnierze to cenieni partnerzy, którzy potrafią udowodnić swój profesjonalizm i zasłużyć na uznanie nie tylko w kraju, ale również w oczach wojskowej społeczności międzynarodowej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Justyna Balik
* * *
Fotogaleria:
fot. 8fot. 2fot. 4