banner_top
Aktualności
 
Change version
Żołnierze XIII zmiany będą  doradzać w Ghazni
09.05.2013
W polskiej bazie wojskowej Ghazni w Afganistanie miały miejsce dwa ważne wydarzenia: podpisanie aktu przekazania odpowiedzialności za bezpieczeństwo prowincji siłom afgańskim oraz przekazanie dowodzenia pomiędzy dowódcami XII i XIII zmiany PKW.


W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz afgańskich, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Regionalnego Wschód misji ISAF.

 

Pod protokołami przekazania odpowiedzialności za bezpieczeństwo prowincji swoje podpisy złożyli: dowódca Polskich Sił Zadaniowych gen. bryg. Andrzej Tuz, szef afgańskiej Policji w prowincji Ghazni gen. Zahid Zaravar, szef Służby Bezpieczeństwa prowincji gen. Meer Faizullah Sadat oraz płk Mohammad Amir.

Zmiana charakteru misji, zapoczątkowana jeszcze przez poprzednią – XII zmianę, zakłada stopniowe przechodzenie od działań szkoleniowo– stabilizacyjnych do doradczo–wspierających. W ramach wspierania wysiłków władz prowincji i sił bezpieczeństwa, żołnierze XIII zmiany będą zapewniać  swobodę i bezpieczeństwo komunikacji na drodze „Highway One” – głównym szlaku łączącym Kabul z Kandaharem, na odcinku przebiegającym przez rejon odpowiedzialności kontyngentu. Pozostaną też gotowi do udzielenia  afgańskim żołnierzom i policjantom wsparcia w zakresie  rozpoznania, a także powietrznego, medycznego, artyleryjskiego i logistycznego. Są również przygotowani do wsparcia bojowego Afgańskich Sił Bezpieczeństwa,  jeżeli zajdzie taka potrzeba.


Żołnierze ze Zgrupowania Wojsk Specjalnych będą miało podczas tej zmiany  takie same obowiązki, jak ich poprzednicy.
Oznacza to, że większość zadań, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w tym rejonie, spoczywa na  Afgańskich Siłach Bezpieczeństwa. Dowódca XII zmiany PKW, gen. bryg. Andrzej Tuz, przekazał dowodzenie swojemu następcy, gen. bryg. Markowi Sokołowskiemu, wręczając mu jednocześnie biało-czerwoną flagę. Ten symboliczny akt poprzedziło złożenie przez obu dowódców podpisów pod protokołem przekazania obowiązków, na którym podpisali się również: zastępca dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych gen. dyw. Jerzy Michałowski i dowódca Dowództwa Regionalnego Wschód gen. dyw. James C. McConville.
  
Generał  Michałowski podziękował żołnierzom XII zmiany za bardzo dobre wypełnianie zadań w Afganistanie. - Misja, którą Wy kończycie,  a żołnierze XIII zmiany rozpoczynają -  podkreślił w swoim wystąpieniu  - to misja szlachetna,  a zarazem trudna i niebezpieczna. Teraz my, tu, w Afganistanie, wraz z kolegami z państw NATO oraz żołnierzami Afgańskich Sił Bezpieczeństwa, będziemy wspólnie realizować misję udzielania pomocy zarówno jego  mieszkańcom,  jak i demokratycznie wybranym władzom tego państwa, tworząc warunki do jego pokojowego rozwoju.


Podziękowanie za wspólną służbę złożył żołnierzom „White Eagle” także  generał McConville, który wyraził   zadowolenie z wyników współpracy Polskich Sił Zadaniowych, władz lokalnych i Afgańskich Sił Bezpieczeństwa.


Zdający dowodzenie gen. bryg. Andrzej Tuz podziękował swoim żołnierzom za sumienność i zaangażowanie podczas wykonywania  trudnych zadań, wskazując, że podpisanie dokumentu o przekazaniu w ręce Afgańskich Sił Bezpieczeństwa  odpowiedzialności za  bezpieczeństwo ostatnich jej dystryktów jest aktem najdobitniej potwierdzającym, jak ogromny wkład wnieśli w to dzieło polscy żołnierze. - Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że żołnierze XII zmiany  dumnie i  z  honorem, jak na polskich żołnierzy przystało, wykonali wszystkie postawione im zadania – powiedział generał Tuz.

 Gubernator prowincji Ghazni, Musa Khan, w swoim przemówieniu wyraził zadowolenie ze współpracy z polskimi żołnierzami oraz zapewnił, że afgańscy żołnierze i policjanci nadal będą wspierać Polaków we wspólnych akcjach. Podkreślił, że Afgańczycy zdołali przyjąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w dystrykcie Ghazni, a liczba ataków terrorystycznych w tym regionie,  w porównaniu do roku 2012, zdecydowanie zmalała.

  
Następnie głos zabrał dowodzący od tego dnia Polskimi Siłami Zadaniowymi „White Eagle” gen. bryg. Marek Sokołowski. - Obecnie policjanci i żołnierze Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa, dzięki swojemu wyszkoleniu, zapewniają bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiedział. -  Wspierając władze afgańskie w zapewnieniu i utrzymaniu bezpieczeństwa,  liczymy przede wszystkim na  współpracę z gubernatorem prowincji, panem Mussa Khanem i dowódcami Afgańskich Sił Bezpieczeństwa

Na zakończenie uroczystości gen. bryg. Marek Sokołowski powiedział:  - Melduję gotowość żołnierzy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wykonywania zadań w Islamskiej Republice Afganistanu.


Tekst: mjr Dariusz Osowski
Zdjęcia: mjr Dariusz Osowski, chor. Adam Roik
* * *
Fotogaleria:
fot. 9fot. 1fot. 5