banner_top
Aktualności
 
Change version
Operacja TIGER III zakończona
10.07.2012
Zakończyła się największa z przeprowadzonych dotąd w czasie XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, trwająca blisko miesiąc powietrzno-lądowa operacja pod kryptonimem TIGER.


"TIGER III" była kolejną operacją, zaplanowaną i zrealizowaną przez 1. kandak z afgańskiej 3. Brygady ANA oraz siły policji (ANP), przy wsparciu Polskich Sił Zadaniowych. - Operacja zaplanowana została tak, aby w pierwszej odsłonie stworzyć warunki do realizacji kolejnego jej etapu, którego celem było odzyskanie kontroli nad dystryktem Khugyani oraz zapewnienie swobody manewru wojsk wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Drugi etap zakładał kontynuację poprzednich działań, poszerzenie strefy bezpieczeństwa w głąb dystryktu oraz promocję władz rządowych i sił bezpieczeństwa Afganistanu. Była to pierwsza tego typu w czasie trwania XI zmiany operacja powietrzno-lądowa,  przeprowadzona przez Afgańskie Siły Bezpieczeństwa, wspierane siłami koalicji. Podczas jej prowadzenia polskie i amerykańskie śmigłowce przerzuciły w rejon działań ponad 300 żołnierzy i afgańskich funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa – tłumaczy mjr Ryszard Burczy, zastępca szefa sztabu PSZ ds. operacyjnych. W dwóch etapach "Tigera III" zaangażowanych było ponad 1300 żołnierzy i funkcjonariuszy afgańskich, polskich i amerykańskich.- Głównym zadaniem Zgrupowania Bojowego „Bravo” było wsparcie Afgańczyków w utrzymaniu bezpieczeństwa w dystrykcie Khugyani. Jest to zadanie trudne ze względu na dużą aktywność rebeliantów w tym rejonie. Operacja "TIGER III"  pozwoliła nam po raz kolejny przesunąć linię wpływów ANSF i tym samym linię bezpieczeństwa jeszcze dalej na zachód naszej strefy działań, aż po linię District Center, gdzie symbolicznie zawieszono na posterunku policji nową,  afgańską flagę – tłumaczy ppłk Grzegorz Grodzki, dowódca Zgrupowania Bojowego „Bravo”. Przed żołnierzami z ZB „Bravo” założenia operacyjne postawiły zadanie  zapewnienia swobody manewrom, wykonywanym  na głównych szlakach komunikacyjnych w dystrykcie, oraz poszerzenia i utrzymania strefy bezpieczeństwa dla działań Afgańczyków. Ponadto (…) operacja ta wymagała zaangażowania sił praktycznie całego Zgrupowania; wsparcia udzieliły także pododdziały Zespołów Doradczych Policji (PAT) oraz elementy bojowe z  ZB „Alfa” i Grupy Rozpoznawczej, a to wszystko  przy wsparciu polskich i amerykańskich śmigłowców. Dzięki zsynchronizowaniu działań elementów zarówno lądowych, jak i powietrznych oraz przy dużym wysiłku wszystkich żołnierz udało się osiągnąć więcej niż wstępnie zakładano  – podkreśla ppłk  Grodzki.

Tak podczas  działań operacyjnych, jak i w trakcie utrzymywania bezpieczeństwa przez polskich i afgańskich żołnierzy oraz policję, w strefie wielokrotnie nawiązywano kontakt z przeciwnikiem. Natomiast stała obecność ANSF w rejonie działań w istotny  sposób wzmocniła relacje tych elementów z ludnością lokalną. W czasie prowadzonych działań przeszukano 165 kalat, znaleziono 30 kg materiałów wybuchowych, wykryto 9 improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 6 niewybuchów (UXO), baterie, kable oraz znaczną liczbę pojemników z komponentami do konstrukcji IED. Ponadto Afgańczycy zatrzymali 4 osoby podejrzane o działalność terrorystyczną,  a w bezpośrednim kontakcie śmierć poniósł jeden z  rebeliantów.

W celu pozyskania informacji o potrzebach lokalnej ludności, obydwa etapy zakończyły się spotkaniami ze starszyzną dystryktu, podczas których  zwrócono szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa i konieczność jego poprawy oraz poruszano zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury dystryktu. Ponadto w szerokim kontekście wskazywano na skuteczność prowadzonych przez Afgańskie Siły Bezpieczeństwa działań przeciwko rebeliantom, których aktywność w tej strefie jest dość znaczna.Tekst:    kpt. Marcin Gil
Zdjęcia: Katarzyna Szal
Sekcja Informacyjno-Prasowa
Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie
Marcin Gil, ppor. Katarzyna Szal


* * *
Fotogaleria:
fot. 13fot. 5fot. 10