banner_top
Aktualności
 
Change version
Komunikat Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
05.04.2012
W ramach planowych działań, uzgodnionych z siłami ISAF (International Security Assistance Force), zwiększa się liczba amerykańskich żołnierzy w prowincji Ghazni.


Strategia rozmieszczenia wojsk koalicyjnych przebiega zgodnie z ustaleniami  szczytu NATO w Lizbonie, podczas którego przyjęto plan stopniowego przekazywania Afgańczykom odpowiedzialności za bezpieczeństwo  kraju - do końca 2014. Efektem decyzji, wypracowanej  w ramach wspólnego, koalicyjnego systemu dowodzenia i kierowania, jest zmiana dyslokacji wojsk Sojuszu, ukierunkowana na wschodnią część Afganistanu, m.in. prowincję Ghazni.

7 kwietnia br. w Afganistanie, w prowincji Ghazni, zakończy się proces  rozmieszczania Polskich Sił Zadaniowych -  zgodnie z wcześniejszymi, międzynarodowymi ustaleniami. Od tego dnia polscy żołnierze odpowiadać będą za północną część prowincji Ghazni. Strefa odpowiedzialności obejmować będzie dziewięć dystryktów: Nawor, Ajiristan, Rashidan, Jaghato, Waghez, Ghazni, Zanakhan, Khawja Omari, Koghani. Pozostałe dystrykty, czyli południowa część prowincji, będzie pod kontrolą Amerykańskich Sił Zadaniowych. Wraz ze zmianą dyslokacji zakończy sie proces przekazania dotychczasowych baz: Warrior, Aryana i Giro, które zostaną przejęte przez wojska amerykańskie. Sposób dowodzenia pozostaje bez zmian, nadal wszystkie siły Sojuszu będą podlegać natowskiemu dowództwu operacji.

Skoncentrowanie wojsk we wschodniej części Afganistanu, w tym w prowincji Ghazni,  ma na celu przeprowadzenie w najbliższych tygodniach intensywnych działań operacyjnych. W ramach koalicyjnych uzgodnień i nasycenia sił bojowych w prowincji zaplanowano zwiększony udział Afgańskich Sił Bezpieczeństwa we wszystkich operacjach,  prowadzonych przez Polskie Siły Zadaniowe. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa, a przez to przyspieszenie procesu przekazywania odpowiedzialności za  stabilizację w prowincji - zgodnie z procesem „Transition”.

Dotychczasowe działania, a także te zaplanowane w ramach koalicji, potwierdzają realizację narodowej strategii,  zakładającej stopniowe zmniejszanie obecności polskich żołnierzy  w Afganistanie  2014 roku.Rzecznik prasowy DO SZ
ppłk Mirosław Ochyra