banner_top
POPRZEDNIE ZMIANY PKW
 
Change version

Dowódcą I zmiany PKW Afganistan był gen. dyw. Marek TOMASZYCKI, a dowódcą Polskiej Grupy Bojowej - ppłk Adam STRĘK.

Skład I zmiany PKW Afganistan tworzyli żołnierze z: 18. batalionu desantowo–szturmowego z Bielska–Białej, 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca, 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej, Centralnej Grupy Współpracy Cywilno–Wojskowej z Kielc, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych oraz Żandarmerii Wojskowej.

__________________________________________

Dowódcą II zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Jerzy BIZIEWSKI, a dowódcą Polskiej Grupy Bojowej (PGB) - ppłk Piotr ZIEJA.

Skład II zmiany PKW Afganistan tworzyli żołnierze z: 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza,  6. Brygady Desantowo–Szturmowej z Krakowa, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 2. Brygady Saperów z Brzegu, 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca, 9. Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego,  5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, 49. Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego,  56. Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia,  Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Współpracy Cywilno–Wojskowej z Kielc oraz  Żandarmerii Wojskowej.  

__________________________________________

Dowódcą III zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Grzegorz BUSZKA.

Skład III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego tworzyli żołnierze z: 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Gliwic, 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, 2. Brygady Saperów z Kazunia, 2. Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Żandarmerii Wojskowej oraz  Centralnej Grupy Współpracy Cywilno-Wojskowej z Kielc.

__________________________________________

Dowódcą IV zmiany PKW Afganistan był płk Rajmund Tomasz ANDRZEJCZAK, a zastępcą dowódcy RC EAST ds. koalicji (CJTF RC-E DCOM)  -  gen. bryg. Janusz ADAMCZAK.

Skład IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego tworzyli żołnierze z: 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina, 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga, 2. Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa, 6 Brygady Desantowo-Szturmowej z Gliwic, 25 .Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 56. Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia, 1. Brygady Saperów z Kazunia, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Współpracy Cywilno–Wojskowej z Kielc, a także Żandarmerii Wojskowej 

__________________________________________

Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych (Polish Task Force "White Eagle"), a jednocześnie dowódcą V zmiany PKW Afganistan był płk Rajmund Tomasz ANDRZEJCZAK. 

W skład V zmiany wchodziło ok. 2000 żołnierzy z następujących jednostek:  6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego,  1. Brygady Logistyczna z Bydgoszczy,  2. Mazowieckiej Brygady Saperów z Kazunia, 49. pułku śmigłowców bojowych z Pruszcza Gdańskiego,  5. pułku inżynieryjnego ze Szczecina, 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy, Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) w Kielcach, Żandarmerii Wojskowej.

__________________________________________

Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych (Polish Task Force White Eagle), a jednocześnie dowódcą VI zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Janusz BRONOWICZ. 

W skład VI zmiany wchodzili żołnierze jednostek: 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 2. Brygady Saperów z Kazunia, 56 pułk śmigłowców bojowych z Inowrocławia, 49. pułku śmigłowców bojowych z Pruszcza Gdańskiego, 2. pułku rozpoznawczego z Hrubieszowa, 9. pułku rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, 23. Brygady Artylerii z Bolesławca, 25. Brygady Kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z Kielc, Żandarmerii Wojskowej

Podstawy prawne funkcjonowania VI zmiany: 

• Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (Monitor Polski 2009 r., nr 65, poz. 857)
• Rozkaz Nr  Z-579/Oper./DO SZ Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie przemieszczenia i funkcjonowania VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu w składzie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa

__________________________________________

Dowódcą VII zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Andrzej PRZEKWAS.

W skład VII zmiany wchodzili żołnierze jednostek: 1. Brygady Pancernej z Wesołej, 3. Brygady Zmechanizowanej z Lublina, 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa,
2. Brygady Saperów z Kazunia, 5. pułku inżynieryjnego ze Szczecina, 56. pułku śmigłowców bojowych z Inowrocławia, 49. pułku śmigłowców bojowych z Pruszcza Gdańskiego, 2. pułku rozpoznawczego z Hrubieszowa, 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, 20. Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego
15. pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi, 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej, 2. pułku komunikacyjnego z Inowrocławia, 3. pułku  drogowo-mostowego z Chełmna, 10. Brygady Logistycznej z Opola, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z Kielc, Żandarmerii Wojskowej. 

Podstawa prawna: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

 

<<<INFORMATOR O 7 ZMIANIE PKW AFGANISTAN

__________________________________________


Dowódcą VIII zmiany PKW Afganistan był generał brygady Andrzej Reudowicz.

Skład VIII zmiany PKW Afganistan: Trzonem VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w Afganistanie byli żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) ze Świętoszowa. Wraz z żołnierzami innych jednostek 11DKPanc,  świętoszowscy żołnierze stanowili około 60% składu osobowego VIII zmiany PKW Afganistan. Poza żołnierzami z 10BKPanc, VIII zmianę tworzyli m. in. żołnierze:11. Dywizji Kawalerii Pancernej „Czarnej Dywizji” z Żagania oraz jednostek jej podległych:

  • 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania
  • 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego z Czerwieńska
  • 69. pułku przeciwlotniczego z Leszna
  • 5. Lubuskiego pułku artylerii z Sulechowa
  • 5. Kresowego batalionu saperów z Krosna Odrzańskiego
  • 11. batalionu dowodzenia z Żagania
  • 11. batalionu remontowego z Żagania 
  • 4. batalionu zaopatrzenia z Krosna Odrzańskiego.

Pozostałe jednostki:

- 56. pułk śmigłowców bojowych z Inowrocławia, 
- 49. pułk śmigłowców bojowych z Pruszcza Gdańskiego 
- 25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego 
- Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z Kielc, 
- Centralna Grupa Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, 
- 10. Brygada Logistyczna z Opola, 
- 9.pułk rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego 
- Żandarmeria Wojskowa.

Podstawa prawna: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

 

__________________________________________

Dowódca IX zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Sławomir WOJCIECHOWSKI.

W skład IX zmiany wchodzili żołnierze jednostek: 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 1. Brygady Saperów z Brzegu, 2. Brygady Saperów z Kazunia, 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 10. Brygady Logistycznej z Opola, 11. pułku artylerii, 9. pułku rozpoznawczego, 49. pułku śmigłowców bojowych z Pruszcza Gdańskiego, 2. Ośrodka Walki Radioelektronicznej, Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z Kielc, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Żandarmerii Wojskowej.

Podstawy prawne:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

Rozkaz nr Z325/OPR/DOSZ szefa SG WP z 10.05. 2011 r. w sprawie sformowania i przygotowania IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu w składzie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa.
Rozkaz nr Z33/OPR/DOSZ szefa SG WP z 17.01.2011 r. w sprawie przemieszczenia i funkcjonowania IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

 __________________________________________

Dowódcą X zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Piotr BŁAZEUSZ.

Skład: jednostki wojskowe, których żołnierze wchodzili w  skład X zmiany,  to przede wszystkim: 2. Korpus Zmechanizowany, 16. Dywizja Zmechanizowana, 12. Dywizja Zmechanizowana, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego, 9. Brygada Kawalerii Pancernej, - 6. Brygada Powietrznodesantowa, 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 23. Brygada Artylerii, 10. Opolska Brygada Logistyczna im. płk. Piotra Wysockiego, 11. pułk artylerii, 2. pułk saperów, 9. pułk rozpoznawczy, 56. pułk śmigłowców bojowych, 16. batalion dowodzenia im. Ziemi Elbląskiej, 16. batalion zaopatrzenia, 2. Ośrodek Walki Radioelektronicznej, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych,

Podstawa prawna:
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 10 października 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

  __________________________________________

Dowódca XI zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Bogdan TWORKOWSKI.

Skład: XI zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie liczyła 2500 żołnierzy. Głównym trzonem PKW była 6 Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa, Gliwic i Bielsko-Białej, dowodzona przez generała brygady Bogdana Tworkowskiego. Pozostałe komponenty to żołnierze m. in. z: 49 Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego, 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 11 Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 23 Pułku Artylerii z Bolesławca, 2 Ośrodka Radioelektronicznego z Przasnysza, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, 10 Brygady Logistycznej z Opola, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Specjalnych.

Podstawa prawna:
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2012/155/1

                                                                              __________________________________________

Dowódca XII zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Andrzej Tuz.

Skład XII zmiany: 12 Brygada Zmechanizowana ze Szczecina, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, 1 Wojskowy Szpital Polowy z Bydgoszczy, 18 pułk rozpoznawczy z Białegostoku, 4 pułk chemiczny z Brodnicy, Żandarmeria Wojskowa, CPdMZ Kielce, 9 pułk rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego, 1 pułk saperów z Brzegu, 2 pułk saperów z Kazunia, 10 Brygada Logistyczna z Opola, 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych, CGDP Bydgoszcz, 2 Orel. Zgrupowanie Wojsk Specjalnych w składzie: Dowództwo Wojsk Specjalnych, Jednostka Wojskowa GROM, Jednostka Wojskowa Komandosów, Jednostka Wojskowa NIL.

Podstawa prawna:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

   __________________________________________

Dowódcą XIII zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Marek Sokołowski . W czasie X zmiany PKW Afganistan gen. bryg. Marek Sokołowski służył na stanowisku zastępcy dowódcy Dowództwa Regionalnego Wschód (RC-E) w Bagram.

Skład XIII zmiany PKW: Trzon XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego stanowili żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Kontyngent współtworzyli żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 49. Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CIMIC) z Kielc, 11. Pułku Artylerii z Węgorzewa, 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia,
10. Brygady Logistycznej z Opola, Wojsk Specjalnych oraz innych jednostek i instytucji Wojska Polskiego. 

Podstawa prawna:

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

  __________________________________________

Dowodcą XIV zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Cezary PODLASIŃSKI.

Sklad XIV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego: Główny komponent bojowy XIV zmiany PKW tworzyli żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, byli oni wspierani przez żołnierzy wojsk specjalnych a także z innych jednostek w Polsce: 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 10. Brygadę Logistyczną w Opolu,
9. pułk rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego, Centralną Grupę Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, 4. pułk chemiczny z Brodnicy, 1. Brygadę Lotnictwa Wojsk Lądowych,
1. Wojskowy Szpital Polowy w Bydgoszczy oraz żandarmów z Mińska Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 19 września 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia PKW w Islamskiej Republice Afganistanu.
http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2013/09/20130923130051317.pdf