banner_top
Projekty 2012
 
Change version
POLSKA POMOC DLA MIESZKAŃCÓW PROWINCJI GHAZNI W 2012 r.

W roku 2012, w ramach środków przeznaczonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na pomoc rozwojową w prowincji Ghazni, zrealizowano 37 projektów na kwotę ponad 20,5 miliona złotych.
Większość projektów dotyczyła inwestycji infrastrukturalnych (18), m.in. modernizacji dróg, budowy szkół, czy zapory wodnej. Pozostałe to projekty zakupowe (13) takie jak wyposażenie elektrowni miejskiej w Ghazni, czy zakup materiałów szkolnych i wyposażenia dla szkół prowincji Ghazni, oraz projekty szkoleniowe (6) z tkania dywanów, krawiectwa oraz dla przyszłych elektryków.
Oprócz projektów specjaliści przeprowadzili szkolenia, konferencje i audycje radiowe.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Modernizacja odcinka 3500 m drogi w rejonie Faiz Mohammad Kateb. Celem projektu była modernizacja gruntowej drogi w rozbudowującej się dzielnicy Ghazni – Faiz Mohammad Kateb. Po opadach deszczu na drodze tworzyło się błoto rozjeżdżane przez samochody, uniemożliwiające korzystanie z niej przez pieszych. Realizacja projektu umożliwia przejście całego odcinka prawie 3,5 km po równej, asfaltowej nawierzchni. Wniosek o modernizację tej drogi wpłynął od władz Miasta Ghazni, który to wpisywał się w miejscowy plan modernizacji infrastruktury drogowej.

Budowa szkoły Qala-E-Now Kwajah Roshale w centrum Ghazni Celem projektu było usprawnienie prowadzenia nauczania dla dzieci z miasta Ghazni poprzez wybudowanie i wyposażenie 12-klasowego budynku szkoły w Qala-e-Now Kwajah Roshale w centrum Ghazni. Początkowo szkoła Bahai posiadała 8-cio klasowy budynek, gdzie przy wyższej frekwencji (dochodzącej do 3000 uczniów) prowadzono zajęcia na dworze. Po wybudowaniu nowego budynku szkoły, nauczyciele mają do dyspozycji w sumie 18 klas, dodatkowe toalety, wodę i energię elektryczną.

Doposażenie elektrowni miejskiej w mieście Ghazni. W ramach projektu zakupiono dodatkowy agregat prądotwórczy dla elektrowni w mieście Ghazni. Zamontowany generator o mocy 750 kWA zwiększył wytwarzanie energii o 16%.

Szkolenie z zakresu tkania dywanów. W ramach projektu przeszkolono 100 kobiet z 4 wiosek na terenie dystryktu Nawur: Podina, Chah Asb, Sabz Sang oraz Shahr-e-Khawad w zakresie tkania dywanów.

Modernizacja dróg w centrum Ghazni – sektor II. Celem projektu była modernizacja dróg znajdujących się w Centrum Ghazni, oznaczona w projekcie jako sektor II. W ramach projektu zostało kompleksowo zmodernizowane piętnaście ulic. W skład modernizacji wchodziły takie elementy jak wymurowanie bądź odnowienie kanałów ściekowych, budowa chodników betonowych, budowa przepustów oraz wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowej.
Zagospodarowanie terenu usługowo – technicznego przy drodze H-WY1 w dystrykcie Ghazni. Celem projektu było zagospodarowanie terenu w okolicy Ronda Masuda, drogi HWY 1 oraz ośrodków administracji Miasta i Prowincji Ghazni. Na projekt składało się z: ogrodzenie terenu, przygotowanie powierzchni parkingowej, budowa myjni samochodowej, przyłączenie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i energetycznej. Dodatkowo w ramach projektu wybudowano budynek techniczno sanitarny.

Zagospodarowanie terenów dziedzińców przedszkola w Ghazni oraz gimnazjum w Returnee Town. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenów dziedzińców przedszkola
w Ghazni oraz gimnazjum w Returnee Town. Celem projektu na terenie szkoły było podniesienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie komfortu najmłodszych dzieci poprzez zabezpieczenie gruntu przed obsuwaniem, wybudowanie schodów, posadzenie drzew i posianie trawy, wybudowanie boisk i placu zabaw. Dostosowano plac zabaw do wieku dzieci oraz doposażono w potrzebne materiały dydaktyczne i meble.

Szkolenie z zarządzania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości dla kobiet z dystryktu Ghazni. Przedmiotem projektu było przeszkolenie 60 dziewcząt i młodych kobiet, mieszkanek dystryktu Ghazni w zakresie zarządzania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Uczestniczki szkolenia podczas zajęć poszerzyły również swoją zanjomość języka angielskiego.

PROJEKTY PRT ZREALIZOWANE W ROKU 2012

1. Modernizacja dróg w centrum Ghazni – sektor II
2. Budowa zapory wodnej dla Marbulagh w dolinie Hokopi w dystrykcie Nawur
3. Modernizacja drogi od siedziby gubernatora do drogi Adai Qarabagh wraz z drogami prostopadłymi do terenów zielonych
4. Budowa szkoły Qala-E-Now Kwajah Roshale w centrum Ghazni
5. Droga do oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci w Ali Lala
6. Budowa 8 klasowego budynku szkoły we wsi Kakrak w dystrykcie Jaghatu
7. Szkolenie z zakresu krawiectwa firan
8. Zabezpieczenie stanowiska archeologicznego Tepe Sardar
9. Szkolenie elektryków dla przyszłego sektora energetycznego
10. Szkolenie z zakresu tkania dywanów
11. Modernizacja dróg w centrum Ghazni – sektor III
12. Zagospodarowanie terenu usługowo-technicznego przy drodze przy HWY 1
13. Budowa 8 klasowego budynku szkoły w wiosce Bahai w dystrykcie Nawur
14. Oświetlenie solarne dla kompleksu gubernatora
15. Oświetlenie solarne dla kompleksu mera miasta
16. Doposażenie dla elektrowni miejskiej w Ghazni
17. Zakup materiałów szkolnych oraz wyposażenia dla szkół z dystryktów Jaghatu i Nawur
18. Zakup materiałów szkolnych oraz wyposażenia dla szkół z dystryktów Rashidan i Zanakhan
19. Budowa spalarni odpadów medycznych przy wybranych placówkach służby zdrowia w prowincji Ghazni
20. Modernizacja odcinka 3500 m drogi w rejonie Faiz Mohammad Kateb w dystrykcie Ghazni
21. Szkolenie z zarządzania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości dla kobiet z dystryktu Ghazni
22. Szkolenie z zakresu produkcji świec
23. Szkolenie z zakresu produkcji Noql dla mężczyzn z dystryktu Kwajah’Omari
24. Zakup wyposażenia dla biblioteki departamentu informacji i kultury w mieście Ghazni
25. Remont budynków szkolnych w dystrykcie Jaghato
26. Szkolenie zawodowe dla kobiet z zakresu krawiectwa z podstawami matematyki w dystrykcie Jaghato
27. Szkolenie z zakresu farbowania wełny do tkania dywanów w dystrykcie Ghazni
28. Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej z prowincji Ghazni
29. Wyposażenie akademików dla centrum szkolenia nauczycieli w Jaghuri
30. Zagospodarowanie terenów dziedzińców przedszkola w Ghazni oraz gimnazjum w „returnee town”
31. Szkolenie zawodowe dla kobiet z zakresu szycia tradycyjnych kołder afgańskich w dystrykcie Ghazni
32. Naprawa i modernizacja mostu w wiosce Podina w dystrykcie Nawur.
33. Szkolenie zawodowe dla kobiet z zakresu krawiectwa z elementami matematyki w dystrykcie Khwaja Omari
34. Szkolenie z przędzenia wełny
35. Szkolenie zawodowe z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki dla kobiet z dystryktu Ghazni
36. Zakup urządzeń geodezyjnych wraz ze szkoleniem dla pracowników departamentu geodezji i kartografii w prowincji Ghazni
37. Zakup kontenerów biurowo - mieszkalnych. Wsparcie administracji prowincji Ghazni