banner_top
Projekty 2010
 
Change version

POLSKA POMOC DLA MIESZKAŃCÓW PROWINCJI GHAZNI W 2010 ROKU
W 2010 r. zrealizowano 32 projekty finansowane w ramach polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ich łączna wartość wyniosła ponad 16 mln PLN (5,2 mln USD). Dokonano rozbudowy dróg, wodociągów i sieci energetycznej. Budowano zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Przeprowadzono prace mające na celu poprawę warunków sanitarnych. Inne projekty wsparły przedsięwzięcia edukacyjne, resocjalizację i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Większość inwestycji w infrastrukturę zrealizowano w ramach przygotowań do obchodów „Ghazni 2013”, kiedy stolica prowincji ma stać się światową stolicą kultury islamu.
Zdecydowana większość projektów – 24 – została zakończona w mieście Ghazni. Cztery, w tym budowa ujęcia wody z rzeki, zostały zrealizowane są w północnym dystrykcie Khwajah ‘Omari, zamieszkanym przez większość hazarską.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2010 ROKU
„Droga trzydziestometrowa” – nazwa projektu odnosi się do szerokości zbudowanej drogi. Zbudowano utwardzoną, dwujezdniową drogę z chodnikami i pasem zieleni, biegnącą przez centrum miasta Ghazni. Zbudowano odwodnienia, zainstalowano oświetlenie uliczne. Całkowita długość drogi wynosi 2240 m (długość pozostałych dróg o twardej nawierzchni w mieście to około 6 km, z czego ok. 3 km sfinansowano również z polskich środków pomocowych). Budowa drogi, która biegnie przez centrum miasta, usprawnia ruch pojazdów i pieszych, ułatwia prowadzenie drobnego handlu, poprawia warunki życia okolicznych rodzin i estetykę śródmieścia.
Rozbudowano sieć wodociągów w stolicy prowincji. Całe przedsięwzięcie rozpoczęto jeszcze w roku 2009, mając na celu przyłączenie do systemu miejskiego południowej dzielnicy miasta Ghazni, tzw. Trzeci plan. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Pierwszy, zakończony w 2009 r., przewidywał instalację głównej rury o średnicy 160 mm w pasie „drogi trzydziestometrowej”. W drugim i trzecim etapie powstała instalacja pierścieniowa o łącznej długości 15 414 m na obszarze całej dzielnicy. Nowa instalacja pozwala na wykonanie ponad 500 przyłączy. Dzięki rozbudowie sieci woda dociera, oprócz domów mieszkalnych, także do szkoły Shamsularifin, w której uczy się około 1 400 dzieci.
Zbudowano pierwsze przedszkole w prowincji. Dotąd dzieci oddawane były do sierocińca, jednej ze szkół w mieście, lub do samego Departamentu Pracy i Spraw Społecznych (z którego inicjatywy powstał projekt). Budynek ulokowany jest w centrum miasta, blisko głównej trasy A1 łączącej Kabul z Kandaharem. Ma dwie kondygnacje: na pierwszym piętrze są jadalnia, kuchnia, magazyn i inne pomieszczenia gospodarcze; na drugim - sala reprezentacyjna, sześć klas, biblioteka, pomieszczenia sanitarne z toaletami i prysznicami. Oddanie przedszkola do użytku pozwala kobietom na znalezienie pracy i uwalnia Departament Pracy i Spraw Społecznych od konieczności płacenia czynszu za budynek wynajmowany na tymczasowe przedszkole.
Jednym z podstawowych zadań PRT jest wspieranie administracji państwowej. W ramach tych działań zbudowane zostało centrum konferencyjne dla władz prowincji Ghazni. Rozbudowano także kompleks biurowy siedziby gubernatora prowincji.
Odsetek analfabetów w prowincji sięga 47% wśród mężczyzn i 81% wśród kobiet. Dlatego bardzo ważne są projekty edukacyjne, zwłaszcza skierowane do kobiet. W 2010 r. zrealizowano 9 szkoleń i seminariów, w tym szkolenie dla kobiet z obsługi komputera i języka angielskiego. W szkoleniu uczestniczyło 70 dziewcząt ze szkół średnich.


PEŁNA LISTA PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU
1. Budowa drogi do District Center w Jaghori
2. Budowa przedszkola w mieście Ghazni
3. Rozbudowa sieci energetycznej w mieście Ghazni – II etap
4. Seminarium z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zwalczania przemocy
5. Nauka języka angielskiego i informatyki dla dzieci z sierocińca w m. Ghazni.
6. Nauka czytania, pisania i matematyki dla mieszkanek dystryktu Khwajah 'Omari
7. Ujęcie wód rzecznych w miejscowości No Berja w dystrykcie Khwajah 'Omari
8. Szkolenie dla kobiet z zakresu nauki języka angielskiego i obsługi komputera
9. Badanie stężenia związków arsenu i innych metali w wodzie pitnej z wybranych studni miasta Ghazni
10. Mur przeciwpowodziowy w miejscowości Qala Azad Khan (prowincja Ghazni)
11. Szkolenie zawodowe dla mieszkanek północnego Qarabaghu
12. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ghazni – I etap
13. Renowacja mauzoleum Al Biruniego (kontynuacja)
14. Modernizacja „drogi trzydziestometrowej” w m. Ghazni
15. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ghazni – II etap
16. Tereny zielone nad rzeką Ghazni
17. Zakup wyposażenia dla szkół w dystrykcie Malistan
18. Budowa Parku Botaniczno-Naukowego w m. Ghazni
19. Zakup wyposażenia dla szkół w dystrykcie Khwajah 'Omari
20. Zabezpieczenie linii wysokiego napięcia w m. Ghazni
21. Budowa szkoły w dzielnicy repatriantów w m. Ghazni
22. Centrum konferencyjne dla władz prowincji Ghazni
23. Rozbudowa kompleksu biurowego gubernatora prowincji Ghazni
24. Doposażenie Zespołu Specjalistów PRT
25. Hydroelektrownia dla miejscowości Gelan
26. Szkolenie nauczycieli - kurs metodyki nauczania
27. Budowa „Parku dla kobiet” (kontynuacja)
28. Program resocjalizacyjny dla młodocianych przestępców
29. Informatyzacja Prokuratury Apelacyjnej w Ghazni
30. Szkolenie radiowców z dziennikarstwa, produkcji radiowej i obsługi komputera
31. Program resocjalizacyjny dla kobiet osadzonych w więzieniu prowincjonalnym w Ghazni
32. Doposażenie Centrum Szkolenia IT w Ghazni