banner_top
Projekty 2008
 
Change version

Grupa polskich specjalistów dołączyła do PRT Ghazni w połowie 2008r. Przez pierwsze 6 miesięcy, pod dowództwem ppłk Wiesława Pycia zespół przeprowadził 17 projektów za całkowitą kwotę blisko 1 mln USD.

Projekty zrealizowane w 2008 r.:
1. Modernizacja drogi Kulah-e-Sabez (Miasto Ghazni)
2. Budowa mostu (dystrykt Jaghatu)
3. Oczyszczenie terenów przy rzece Ghazni (Miasto Ghazni)
4. Przebudowa bazaru w mieście Gelan (dystrykt Gelan)
5. Remont budynku gościnnego gubernatora prowincji (Miasto Ghazni)
6. Remont sierocińca (Miasto Ghazni)
7. Postawienie studni w ośrodku dla uchodźców (Miasto Ghazni)
8. Remont oddziału położniczego w Szpitalu Prowincji (Miasto Ghazni)
9. Zakup generatora dla Szpitala Centralnego prowincji (Miasto Ghazni)
10. Zakup przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych dla Departamentu Edukacji
11. Budowa boisk szkolnych (dystrykt Muqor)
12. Budowa placu zabaw przy szkole elementarnej Sayeed Ahmed Makai
13. Budowa muru przy szkole (Miasto Ghazni)
14. Modernizacja dachu Centrum Kultury (dystrykt Gelan)
15. Wyposażenie lokalnej rozgłośni radiowej Radio Deh Kadah (Miasto Ghazni)
16. Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną (dystrykt Jaghuri)
17. Zakup ubrań zimowych (Miasto Ghazni)