banner_top
Historia PRT Ghazni
 
Change version

Inauguracja polskiego zespołu w ramach PRT Ghazni miała miejsce w połowie 2008 r. pod dowództwem ppłk Wiesława Pycia. W pierwszym cyklu projektowym, który kończy się w grudniu każdego roku, polscy specjaliści przeprowadzili 17 projektów za kwotę bliską pomad 2 mln PLN. Natomiast pierwszy pełny rok działania – 2009 – zamknięty został kwotą 13,1 mln PLN, za które zrealizowano 34 projekty. W 2010 r. zrealizowano 32 projekty finansowane w ramach polskiej pomocy zagranicznej. Ich łączna wartość wyniosła ponad 16 mln PLN. W roku 2011 na pomoc rozwojową dla mieszkańców prowincji Ghazni polskie MSZ przeznaczyło ponad 22,4 mln PLN w ramach realizacji 33 projektów. W roku 2013 zrealizowano 37 projektów na kwotę 20,5 mln PLN. Specjaliści PRT przygotowali na rok 2013, 27 projektów zasadniczych oraz dodatkowo 25 projektów rezerwowych.