banner_top
PRT Ghazni
 
Change version

Wszystko, co wartościowe w społeczeństwie opiera się na
i zależy od stworzonej jednostce możliwości rozwoju


Albert Einstein (1879-1955)

 

 

 

Amerykańsko-polski PRT Ghazni, 16..04.2010, fot. James T. May Sier. Szt.PRT GhazniMISJA

Amerykańsko-polski Zespół Odbudowy Prowincji (Provincial Reconstruction Team, PRT) Ghazni skupia swoje działania na tworzeniu warunków, które nie tylko doraźnie podnoszą poziom i jakość życia, ale przede wszystkim mają umożliwić dalszy rozwój polityczny, społeczny i gospodarczy regionu po zakończeniu misji Sił Koalicyjnych w Afganistanie. Ku temu, priorytetowym dążeniem jest wzmocnienie lokalnej władzy i administracji publicznej.

Wspierając proces odbudowy Ghazni, PRT finansuje projekty w sektorach takich jak: energetyka, infrastruktura drogowo-mostowa, woda, edukacja, zdrowie, sprawiedliwość i media; realizuje inicjatywy podnoszące świadomość prawną i obywatelską. Również, ważną motywacją zespołu jest budowanie relacji z lokalną ludnością opartych na zaufaniu oraz poczuciu wspólnego celu.

Projekty prowadzone przez Zespół polskich specjalistów finansowane były z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2013r. finansowane są ze środków przyznanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.